Søk
Annonser
Logg inn
Brukernavn
Passord
    Hovedside


 Vedhogst på GØIF

I forbindelse med opprustningen av Østerøya idrettspark og planleggingen av to kunstgressbaner på GØIF skal det nå hugges en del trær rundt banene. Dette arbeidet er en viktig jobb for klubben, og må gjøres på dugnad. Noen trær er allerede hugd, men vi skal hugge mer, og trenger flere som kan være med å kviste og dele opp trærne til ved. Veden vil tilfalle de som deltar i denne jobben.

Kan du være med på en ved-dugnad?


Kontakt Anders Lindland (907 35 940) eller Jan Larsen (975 12 602) for mer informasjon om når, hva og hvordan.

Viktig at dere som blir med selv tar ansvar for god sikkerhet i forbindelse med dette arbeidet.


Evt. spørsmål om kunstgressprosjektet kan rettes til meg på tlf 413 10 394.


Med vennlig hilsen

Morten Offenberg
Sportslig leder / prosjektleder kunstgress


Tilbake...