Søk
Annonser
Logg inn
Brukernavn
Passord
    Hovedside


 Kunstgressprosjektet - to nye kunstgressbaner planlegges

I 2011 ble det startet en prosess for å utvikle Østerøya idrettspark, hvor utvidet banekapasitet for fotballen var et sentralt punkt.

Planleggingen er godt i gang og det er nå sendt byggesøknad til kommunen på følgende arbeid:


1) To fotballbaner med kunstgress og flomlys

  • A-banen:  bytter ut naturgress med kunstgress (64 x 100 meter)
  • B-banen:  bytter ut grus/liten kunstgress med kunstgress (54 x 90 meter)

Begge banene får flomlys som normalt vil være avslått etter kl. 22.00.
Dagens «B-bane», lengst fra klubbhuset bytter navn til C-banen og forblir med naturgress.

2) Oppgradere tursti på ca 900 meter med grusdekke på deler av strekningen og en bredde på ca 2 meter.

3) Boccia-bane på 6 x 10 meter

4) Utvide eksisterende akebakke i bredde og høyde til en forbedret ake- og hoppbakke.

5) Opparbeide ny parkeringsplass

Byggeperioden vil i hovedsak starte i oktober 2013. Noe felling av trær vil bli påbegynt på vår.

Grunnarbeidet er beregnet ferdig innen mai 2014. Kunstgresset legges i løpet av mai 2014, og forventet åpningsdato er 31. mai 2014.

Evt. spørsmål om prosjektet kan rettes til GØIFs prosjektleder Morten Offenberg (41 31 03 94) eller sende epost til GØIF


Tilbake...