Søk
Annonser
Logg inn
Brukernavn
Passord
    Hovedside


 Gladmelding i kunstgressprosjektet

I møtet i Kultur og fritidsutvalget 11. juni 2013 gikk politikerne enstemmig inn for rådmannens innstilling om å gi GØIF:

  • 1,5 millioner kroner i tilskudd for å bygge nye kunstgressbaner.
  • 5,8 millioner kroner i forskuttering for tippemidler og momskompensasjon, som vi bare betaler renter på frem til disse midlene blir utbetalt.
  • kommunal garanti for et lån i banken på kr 1,3 millioner

Med dette vedtaket forventer vi at Formannskapet og Bystyret vedtar det samme, og at vi dermed har finansieringen i boks for å kunne starte byggingen av 2 nye kunstgressbaner til vinteren.


Den eneste ordvekslingen som foregikk under dagens møte i KF-utvalget var skryt. Politikernes opplevelse var enstemmig om at GØIF var en solid klubb med stort engasjement blant alle som er med i klubben.

Stor takk til alle dere som jobber med spillere og andre oppgaver i klubben, og som nå kan se frem til et moderne idrettsanlegg om under ett år :-)

Etter uker med dårlige forhold på GØIF, stengt A-bane og mye pendling til Sandar som har åpnet opp for oss, så kan vi telle ned dagene til den offisielle åpningen av nytt anlegg 31. mai 2014.
Anlegget vil også innbefatte ny parkering, ny bocciabane, terrengløype og ake-/hoppbakke.

Det gjennstår fortsatt mye planleggings- og papirarbeid før maskinene "ruller inn" i oktober.
Det vil bli i perioder være behov for noe dugnadsjobbing, og vi regner med at alle som blir spurt stiller opp med glede :-)


DETTE BLIR BRA!
NÅ KAN VI BEGYNNE Å GLEDE OSS!


Tilbake...