Søk
Annonser
Logg inn
Brukernavn
Passord
    Hovedside


 Anleggsstart uke 40

I uke 40, høstferien, starter anleggsarbeidene på GØIF. Følgende blir utført i den første fasen:

 • Vollen mellom A banen og grusen (som blir den nye B-banen) fjernes.
 • Trær i skogen der ny parkering skal anlegges, samt i den utvidetet ake-/hoppbakken, hugges og fjernes.
 • A-banen fjernes, dvs de øverste lagene fjernes for å legge grunnlaget for den nye kunstgressbanen
  et dreneringsrør som ligger under dagens grusbane må graves opp og byttes ut
 • Fjellet mellom ballbingen og kuleringen sprenges vekk for å gi plass til bocciabane og måloppstillingsplass

TRENINGSFORHOLD FREMOVER:

Aktivitetsgruppa

 • Området ved kuleringen vil ikke kunne brukes når arbeidet på dagens kunstgress, og fjellet ved siden av, påbegynnes.
 • Løpebanen skal ivaretas under hele anleggsperioden, men vil være lite tilgjengelig i anleggsperioden.
 • Boccia på grusen kan gjennomføres der det er ledig, og ikke avstengt


Fotball på GØIF

 • A-banen vil ikke være tilgjengelig etter at arbeidet har startet.
 • Dagens kunstgressbane vil i løpet av kort tid bli gravd opp for å bytte dreneringsrør under
 • Flomlysene vil bli frakoblet og stolper fjernet
 • Dagens B-bane, som blir den nye C-banen (gressbane), vil ikke bli berørt av anleggsarbeidet. Denne kan brukes så lenge det er spillbart mht lys og snø :-)


Fotballtrening i vinter

Når GØIFs flomlys fjernes, og kun dagens B-bane (som til våren heter C-bane) er tilgjengelig, må de fleste lag bruke andre arealer til å trene på. Følgende alternativer foreligger, men har dere andre ideer og muligheter er det bare å benytte disse:

 • Innetrening på Varden og Gokstad skoler kan starte når dere vil etter høstferien. Det er fortsatt noe ledig tid på Varden. Se GØIF-siden http://goif.no/Default.asp?cat=28&id=317 for detaljer og snakk med Jan om dere ønsker tid der.
 • Trening på Gamle stadion blir fordelt i møte 10. oktober, med oppstart kort tid etter. Vi regner med å få omtrent like mye tid som i fjor. Så lenge det ikke er snø rekker dette til mange lag, men når det blir snø får vi mindre tid der oppe.
 • Kan de små lokale banene på Gokstad skole, utenfor Varden U-skole, eller lekeplassen på Kastet være aktuelle å bruke uten at andre barn fortrenges fra arealene?
 • Junior og A-lag har fått tilbud om noe treningstid på Gjennestad gartneri.

 

BARNEHAGEN
Driften av barnehagen skal foregå som vanlig i hele anleggsperioden. Parkering og tilgang til barnehagen skal ivaretas til enhver tid.
Barnehagens uteareal bak klubbhuset skal ikke berøres av dette anlegget. Daglig leder i barnehagen har direkte kontakt med anleggsleder fra Fon, Tommy Evensen, og meg dersom det er forhold som må ; avklares.


KLUBBHUSET
Inngangen til klubbhusets hovedetasje skal alltid være tilgjengelig til alle som leier lokaler (både barnehagen og selskapslokalene), eller bruker klubbhuset til møter.
Garderobene vil være tilgjengelig. Anleggsarbeiderne bruker den ene garderoben som oppholdsrom og kan bruke toalettfasilitetene.


SIKKERHET:
I anleggsperioden er dette å betegne som et "åpent anlegg". Det er Fon, som hovedentreprenør, som har det praktiske ansvaret for å ivareta sikkerheten. Områder som er avstengt, og som det foregår arbeid på, skal ingen ferdes i.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med Morten Offenberg på mail eller telefon 413 10 394. Jan Larsen kontaktes dersom det gjelder treningsforhold.


Vi har en utrolig spennende tid foran oss, og jeg håper på velvilje fra dere alle! VI kan alle glede oss til et stort og moderne anlegg, som gir oss masse kapasitet og glede når det står ferdig i slutten av mai neste år :-)

Morten Offenberg
Prosjektleder


Tilbake...