Søk
Annonser
Logg inn
Brukernavn
Passord
    Hovedside


 Vi trenger forslag til æresmedlemmer og innsatsfat

GØIF fyller 40 år i 2014 og i forbindelse med dette ønsker vi å vise vår takknemlighet til de som har bidratt til klubben gjennom mange år. Vi ønsker derfor forslag fra våre medlemmer:

Send inn forslag til æresmedlemmer!

Forslag sendes Katrine Stein på SMS 98 88 20 33 eller e-post til hovedlag@goif.no


Tidligere æresmedlemmer (8 stk.)

  • Unni Granæs
  • Erik Olsen
  • Hans Tørrestad
  • Sissel Jakobsen
  • Ragna Susnic
  • Roar Lysebo
  • Tor Odgaard
  • Sonja Susnic

 (skulle vi ha glemt noen så send en beskjed til hovedlag@goif.no)

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer av GØIF som gjennom mange år har nedlagt en særdeles stor innsats for lagets drift og utvikling, det være seg på det administrative og/eller idrettslige plan, kan etter innstilling fra hovedstyret utnevnes til ÆRESMEDLEM.

Utnevnelsen kan kun finne sted på ordinært årsmøte, eller på en sammenkomst som markerer en milepel i foreningen.

GØIF's INNSATSFAT
Innsatsfatet kan tildeles personer som har gjort en særdeles stor innsats over et tidsrom på minst 3 år, enten som aktiv eller innen administrativt arbeid i foreningen.

Kun en person kan tildeles innsatsfatet. Hvert gruppestyre og hovedstyre kan sende inn et skriftelig begrunnet forslag til komiteen.

UTMERKELSE FOR AKTIVE
Hvert år kan foreningens utmerkelse utdeles til en idrettsutøver eller et lag med utøvere

  • a) under 19 år (junioralder) og
  • b) over 19 år

Utmerkelsen skal være en inspirasjon til videre utvikling og tilpasses derfor utøveren/laget, en i forhold til aktiviteten eller interessefeltet.

Komiteen vurderer hvert år hvilken form utmerkelsen skal ha

Normalt utdeles kun en, men i særtilfeller kan flere utdeles innen hver gruppe.

Hvert gruppestyre kan sende inn et skriftlig, begrunnet forslag til komiteen.

KOMITE FOR INNSATSFATET
Det oppnevnes komite på 5 personer, som gjennomgår innkomne forslag og navngir personen. Hovedstyret oppnevner komiteen. Tildelingen kan kun finne sted på ordinært årsmøte, eller en sammenkomst som markerer en milepel i foreningen.


Tilbake...