Søk
Annonser
Logg inn
Brukernavn
Passord
    Hovedside


 Stort oppmøte på informasjonsmøte

Det møtte opp 60 -70 naboer på Sandefjord Kommune sitt informasjonsmøte på GØIF klubbhus om Høgenhallutbyggingen tirsdag 10. juni.

Kommunens planavdeling informerte om planarbeidet som nå settes i gang for utbygging av Høgenhall. Det er beregnet ca 250 boliger og det jobbes nå med en områdeplan som er en offentlig plan, men mer overordnet enn detaljreguleringsplaner.


Planen skal gi rammer og føringer men ingen tidsplan. Blant annet skal en overordnet plan for grønnanlegg planlegges og planer for å avsette arealer til idrettsanlegg. Det skal også belyses problemstillinger med boliger nær idrettsanlegget.

GØIF har vært med tidlig i prosessen og vil også være med videre i planprosessen. Det er Morten Offenberg og Bjørn Kaare Bøe som foreløpig er med i prosessen.


Tilbake...