Søk
Annonser
Logg inn
Brukernavn
Passord
    Hovedside


 GØIF og moms-kompensasjon

Hei alle GØIFere

Oppslaget i Sandefjords Blad, lørdag 30. august, hvor GØIF fremheves på forsiden, krever litt tilleggsinfo til dere som er involvert i klubben.

Idrettslag må i utgangspunktet betale merverdiavgift (moms) for alt de kjøper. Staten har imidlertid i noen år satt av penger for å tilbakebetale til idrettslag som søker om å få refundert merverdiavgift - såkalt "moms-kompensasjon".

Staten har satt av et stadig større beløpet til dette formålet. Disse pengene fordeles til idrettslag utfra hvor mye det søkes om. Noen år har alle fått 100% av det de søker om, og noen år har idrettslagene fått ned mot 90%.


For det nye anlegget på GØIF la vi inn i budsjettet at vi ville få 80% i refusjon, altså betydelig under det som har vært normen de siste årene. I følge artikkel i Finansavisen som SB refererer til, er det i år så mange som søker om moms-kompensasjon at det avsatte beløpet ikke rekker til å dekke mer enn 57% av det det er søkt om.

Moms-kompensasjon er noe man søker om etter at anlegget er ferdigstilt. Sandefjord kommune har forskuttert både moms-kompensasjon og tippemidler for GØIF. Vi betaler renter til kommunen for denne forskutteringen og betaler tilbake når midlene kommer fra staten.

Søknadsfristen for moms-kompensasjon for 2014 var 15. mai. På det tidspunktet var ikke anlegget på GØIF ferdigstilt, så vi kunne ikke søke om støtte i år. Dermed blir ikke GØIF rammet av årets lave dekningsgrad på 57%. Hvor stor dekningsgraden blir i 2015 er det naturligvis umulig å vite pr i dag.

Dersom vi hadde fått støtte utfra årets sats på 57% ville GØIF fått en merkostnad på ca kr 490 000,-. I hele prosessen har prosjektgruppa vært svært nøktern i de økonomiske kalkylene, og selv om vi hadde budsjettert med å ta opp lån i banken, har vi så langt unngått å gjøre dette.

Eneste lån vi har er det kommunen har forskuttert for moms og tippemidler. Det betyr at om vi får mindre moms-kompensasjon enn beregnet i 2015 har vi fortsatt mulighet for å ta opp lån i banken, slik det opprinnelig lå inne i budsjettet.

Men vi får håpe at årets moms-kompensasjons på bare 57% var et engangstilfelle, og at det blir minst 80% neste år :-)

Dette som litt utfyllende informasjon, som en utdyping av dagens avisartikkel.

Hilsen Morten
Prosjektleder for nytt anlegg på GØIF


Tilbake...